flexile-black-logo

Синдикат на железничарите в България

  • доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;
  • независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.
  • юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;
  • правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;
  • колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);
Летни почивки за членове на СЖБ

Летни почивки за членове на СЖБ

Синдиката на железничарите в България подписа споразумение за ползване на преференциални цени за сезон лято - 2024г. за своите членове в семеен хотел НОРТ и стаи за гости "Стойчеви" в гр.Приморско. Цените са съгласно приложените оферти и важат само за членове на СЖБ и...

Съвместно обучение на синдикални председатели от СЖБ и социалните партньори от БДЖ

Съвместно обучение на синдикални председатели от СЖБ и социалните партньори от БДЖ

Синдиката на железничарите в България проведе обучение на тема "Социалното партньорство - основа за успешно колективно договаряне" в периода 20 до 22 март 2024г. Обучението бе по проект BG05SFPR002-1.005-0007 "Устойчиво развитие, чрез социално партньорство",...

34 години от учредяването на Синдиката на железничарите в България

34 години от учредяването на Синдиката на железничарите в България

Честита годишнина, скъпи синдикални братя и сестри! 34 години Синдиката на железничарите в България защитава правата на българските железничари и работещите в сферата на железопътния транспорт. През всичките тези години заедно се борим и устояваме правата на...

Национална среща на синдикалните председатели на СЖБ

Национална среща на синдикалните председатели на СЖБ

На 25 и 26 януари 2024г. в гр.Пловдив се проведе национална среща на председателите на основни синдикални организации на СЖБ с заместник министъра на транспорта и съобщенията г-н Бисер Минчев, инж.Георги Друмев - изпълнителен директор  на "Холдинг БДЖ" ЕАД,инж....