flexile-black-logo

Синдикат на железничарите в България

  • доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;
  • независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.
  • юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;
  • правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;
  • колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);
През следващата седмица ще бъде подписан Колективният трудов договор между НКЖИ и синдикатите

През следващата седмица ще бъде подписан Колективният трудов договор между НКЖИ и синдикатите

Експерти от НК „Железопътна инфраструктура“ и синдикалните организации започват работа по финализиране на текстовете в Колективния трудов договор за работещите в държавното предприятие. Очаква се той да бъде подписан през следващата седмица, след като бъде постигнато...

Синдикатът на железничарите в България: Настояваме за оставка на ръководството на ДП „НКЖИ“

Синдикатът на железничарите в България: Настояваме за оставка на ръководството на ДП „НКЖИ“

Координационния съвет на СЖБ изпрати до служебния министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков Декларация във връзка с неподписване на Колективен трудов договор в ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" и искане на оставка на ръководството на...

Позиция на Координационния съвет на СЖБ относно започната подготовка в Министерството на транспорта и съобщенията на процедура по реда на ЗОП за предстоящо възлагане на обществен железопътен превоз на пътници в Р България за следващ период от края на 2024г.

Позиция на Координационния съвет на СЖБ относно започната подготовка в Министерството на транспорта и съобщенията на процедура по реда на ЗОП за предстоящо възлагане на обществен железопътен превоз на пътници в Р България за следващ период от края на 2024г.

Координационният съвет на Синдиката на железничарите в България на свое заседание от 10.05.2024г. прие позиция относно започната подготовка в Министерството на транспорта и съобщенията на процедура по реда на ЗОП за предстоящо възлагане на обществен железопътен превоз...

Летни почивки за членове на СЖБ

Летни почивки за членове на СЖБ

Синдиката на железничарите в България подписа споразумение за ползване на преференциални цени за сезон лято - 2024г. за своите членове в семеен хотел НОРТ и стаи за гости "Стойчеви" в гр.Приморско. Цените са съгласно приложените оферти и важат само за членове на СЖБ и...

Съвместно обучение на синдикални председатели от СЖБ и социалните партньори от БДЖ

Съвместно обучение на синдикални председатели от СЖБ и социалните партньори от БДЖ

Синдиката на железничарите в България проведе обучение на тема "Социалното партньорство - основа за успешно колективно договаряне" в периода 20 до 22 март 2024г. Обучението бе по проект BG05SFPR002-1.005-0007 "Устойчиво развитие, чрез социално партньорство",...