flexile-black-logo

Синдикат на железничарите в България

  • доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;
  • независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.
  • юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;
  • правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;
  • колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);
Подписан е нов Колективен трудов договор в ДП „НК ЖИ“

Подписан е нов Колективен трудов договор в ДП „НК ЖИ“

След близо двумесечни преговори с работодателя – ДП „Национална компания – Железопътна инфраструктура“ днес бе подписан нов Колективен трудов договор за срок от две години. От страна синдикатите договора бе подписан от председателя на Синдиката на железничарите в...

През следващата седмица ще бъде подписан Колективният трудов договор между НКЖИ и синдикатите

През следващата седмица ще бъде подписан Колективният трудов договор между НКЖИ и синдикатите

Експерти от НК „Железопътна инфраструктура“ и синдикалните организации започват работа по финализиране на текстовете в Колективния трудов договор за работещите в държавното предприятие. Очаква се той да бъде подписан през следващата седмица, след като бъде постигнато...

Синдикатът на железничарите в България: Настояваме за оставка на ръководството на ДП „НКЖИ“

Синдикатът на железничарите в България: Настояваме за оставка на ръководството на ДП „НКЖИ“

Координационния съвет на СЖБ изпрати до служебния министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков Декларация във връзка с неподписване на Колективен трудов договор в ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" и искане на оставка на ръководството на...

Позиция на Координационния съвет на СЖБ относно започната подготовка в Министерството на транспорта и съобщенията на процедура по реда на ЗОП за предстоящо възлагане на обществен железопътен превоз на пътници в Р България за следващ период от края на 2024г.

Позиция на Координационния съвет на СЖБ относно започната подготовка в Министерството на транспорта и съобщенията на процедура по реда на ЗОП за предстоящо възлагане на обществен железопътен превоз на пътници в Р България за следващ период от края на 2024г.

Координационният съвет на Синдиката на железничарите в България на свое заседание от 10.05.2024г. прие позиция относно започната подготовка в Министерството на транспорта и съобщенията на процедура по реда на ЗОП за предстоящо възлагане на обществен железопътен превоз...

Летни почивки за членове на СЖБ

Летни почивки за членове на СЖБ

Синдиката на железничарите в България подписа споразумение за ползване на преференциални цени за сезон лято - 2024г. за своите членове в семеен хотел НОРТ и стаи за гости "Стойчеви" в гр.Приморско. Цените са съгласно приложените оферти и важат само за членове на СЖБ и...