flexile-black-logo

Синдикат на железничарите в България

  • доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;
  • независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.
  • юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;
  • правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;
  • колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);

Благодарност за подкрепата на миньори и енергетици

От името на работниците и служителите при "Мини-Марица Изток" ЕАД председателя на организацията на ДСО на КНСБ г-н Георги Господинов изказва благодарност за подкрепата и проявената солидарност от Синдиката на железничарите в България по време на протестите на миньори...

X-та отчетно-изборна конференция на Браншови железничарски синдикат

X-та отчетно-изборна конференция на Браншови железничарски синдикат

Днес, 5 октомври 2023г. се проведе Х-тата отчетно-изборна конференция на Браншови железничарски синдикат, който е колективен член на Синдиката на железничарите в Бъргария от м.юни 2022г. На конференцията председателя на БЖС представи отчет за работата на синдиката и...

Декралация на Координационния съвет на СЖБ в подкрепа на исканията на миньори и енергетици

На своето заседание днес, 4 октомври 2023г., Координационния съвет на СЖБ прие декларация в подкрепа на справедливите искания на миньори и енергетици. Координационния съвет препоръчва на своите членове и организации да се включат в протестните действия за защита на...

Старт на преговорите по КТД – 2024г. в „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Старт на преговорите по КТД – 2024г. в „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Днес, 2 октомври 2023г. стартираха преговорите по КТД-2024г. в "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ - Товарни преводи" ЕООД. Участие взеха представители на работодателя от трите дружества и представители на синдикатите - СЖБ - КНСБ, НСЖ "Подкрепа" и...

Национална спартакиада на работниците и служителите от БДЖ

Национална спартакиада на работниците и служителите от БДЖ

Националната спартакиада на работниците и служителите от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД се проведе в спортен комплекс „Аквалайф“ – с.Кранево в периода от 28 септември до 1 октомври 2023г. Спартакиадата бе организирана от Синдиката на...

СЖБ предлага стъпки за преодоляване дефицита на кадри в БДЖ

Във връзка с изоставането на нарастването на трудовите възнаграждения в системата на БДЖ и увеличаващият се дефицит на специалисти в областта на жп транспорта,с нарочно писмо до изпълнителния директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД, до управителя на "БДЖ-Пътнически превози"...