flexile-black-logo

Синдикат на железничарите в България

  • доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;
  • независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.
  • юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;
  • правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;
  • колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);
Национална среща на синдикалните председатели на СЖБ

Национална среща на синдикалните председатели на СЖБ

На 25 и 26 януари 2024г. в гр.Пловдив се проведе национална среща на председателите на основни синдикални организации на СЖБ с заместник министъра на транспорта и съобщенията г-н Бисер Минчев, инж.Георги Друмев - изпълнителен директор  на "Холдинг БДЖ" ЕАД,инж....

Весели Коледни и Новогодишни празници!

Весели Коледни и Новогодишни празници!

Председателят и ръководството на Синдиката на железничарите в България пожелават на всички свои членове, на работниците и служителите в ДП "НК ЖИ", "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, на работниците и служителите от...

Предложение за насрочване на заседание на ЦСС по КТД на ДП НКЖИ

Председателя на СЖБ е изпратил предложение до Генералния директор на ДП "НК ЖИ" г-жа Мария Генова предложение за насрочване на заседание на ЦСС по КТД на ДП "НК ЖИ" във връзка с решение относно методиките за категоризиране на експлоатационните пунктове в ДП НКЖИ...

Благотворителен турнир по шахмат

Благотворителен турнир по шахмат

На 18 и 19 декември 2023г. се проведе благотворителен турнир по шахмат организиран от КНСБ, основни членове на КНСБ и благотворителен фонд "проф.д-р Желязко Христов". Турнирът бе в подкрепа на децата на загинали работници и служители при трудова злополука, като...

Подписан Колективен трудов договор в „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ- Пътнически преводи“ ЕООД за 2024г.

Подписан Колективен трудов договор в „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ- Пътнически преводи“ ЕООД за 2024г.

Днес, 6.12.2023г. бяха подписани два нови Колективни трудови договора: между "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и Синдикат на железничарите в България - КНСБ, Национален железничарски синдикат - КТ "Подкрепа", Федерация на транспортните работници -КТ "Подкрепа" и Съюз на...

Благодарност за подкрепата на миньори и енергетици

От името на работниците и служителите при "Мини-Марица Изток" ЕАД председателя на организацията на ДСО на КНСБ г-н Георги Господинов изказва благодарност за подкрепата и проявената солидарност от Синдиката на железничарите в България по време на протестите на миньори...