flexile-black-logo

Синдикат на железничарите в България

  • доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;
  • независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.
  • юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;
  • правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;
  • колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);

СЖБ настоява за допълнително здравно осигуряване за работещите в БДЖ

Синдиката на железничарите в България предлага да започне обсъждането, както и да започнат конкретни стъпки за реализиране на предложението за осигуряване на допълнително здравно осигуряване на работещите в "Холдинг" ЕАД и дъщерните дружества. Такова вече е договорено...

Честито на новия – стар председател на СЛПБ!

Честито на новия – стар председател на СЛПБ!

На 25 юни 2024г. се проведе XII-та отчетно-изборна конференция на Синдиката на локомотивния персонал в България, на която присъстваха 48 от общо 51 избрани делегати за конференцията. Специален гост бе и председателя на СЖБ инж.Петър Бунев, който поздрави делегатите и...

Регионална спартакиада на СЖБ – Г.Оряховица

Регионална спартакиада на СЖБ – Г.Оряховица

На 21 юни 2024г. се проведе Регионална спартакиада в гр.Горна Оряховица. Участие взеха 52 членове на СЖБ, работещи в БДЖ и ДП "НКЖИ" от регион Г.Оряховица , които се състезаваха в 7 вида спорт:футбол, народна топка, волейбол, дартс,шах, тенис на маса и ориентиране....

Съвместно обучение на синдикални председатели на СЖБ и представители на ДП „НКЖИ“

Съвместно обучение на синдикални председатели на СЖБ и представители на ДП „НКЖИ“

На 20 и 21 юни 2024г., след като бе подписан новият КТД-2024г. в ДП "НКЖИ", в гр.Пловдив се проведе съвместно обучение на председатели на основни синдикални организации на СЖБ в ДП "НКЖИ" и представители от отдели "Човешки ресурси" от централно управление и всички...

Подписан е нов Колективен трудов договор в ДП „НК ЖИ“

Подписан е нов Колективен трудов договор в ДП „НК ЖИ“

След близо двумесечни преговори с работодателя – ДП „Национална компания – Железопътна инфраструктура“ днес бе подписан нов Колективен трудов договор за срок от две години. От страна синдикатите договора бе подписан от председателя на Синдиката на железничарите в...

През следващата седмица ще бъде подписан Колективният трудов договор между НКЖИ и синдикатите

През следващата седмица ще бъде подписан Колективният трудов договор между НКЖИ и синдикатите

Експерти от НК „Железопътна инфраструктура“ и синдикалните организации започват работа по финализиране на текстовете в Колективния трудов договор за работещите в държавното предприятие. Очаква се той да бъде подписан през следващата седмица, след като бъде постигнато...